Kế toán thuế trọn gói bao gồm những gì ?

agreement

 

agreement

Khi thực hiện dịch vụ Kế toán thuế trọn gói, Doanh nghiệp sẽ đảm bảo được thực hiện tất cả các dịch vụ như một bộ máy kế toán hoàn chỉnh:

Kế toán tháng
Khảo sát thực tế (lần đầu);
Nhận chứng từ, kiểm tra chứng từ, tư vấn về tính hợp lí của các nghiệp vụ kế toán phát sinh cũng như tư vấn tối ưu thuế cho doanh nghiệp;
Lập báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng;
Lập báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý;
Lập tờ khai thuế Thu nhập cá nhân (tháng/quý);
Lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý;
Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán bằng phần mềm kế toán;
Lập và in sổ kế toán, hoàn chỉnh và in các loại chứng từ theo quy định;
Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ kế toán;
Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu;
Trả lời các câu hỏi về thuế và kế toán, trao đổi, tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện;
In sổ, sắp xếp, phân loại chứng từ hoàn tất các thủ tục hành chính và đưa vào lưu trữ.
Quyết toán năm
Lập báo cáo tài chính;
Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm
Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Lập và gửi các loại báo cáo thống kê.
Tư vấn
Tư vấn các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và giải quyết các vướng mắc khi khách hàng yêu cầu;
Thực hiện dịch vụ đại lý thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế;
Thực hiện các thủ tục kê khai thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế
Tư vấn về thuế, hóa đơn chứng từ trong quá trình thực hiện dịch vụ
Thay mặt doanh nghiệp toàn quyền làm việc, giải trình và chịu trách nghiệm với cơ quan thuế;

 

CHANN


    Please complete this required field.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *