lotte68

Điều kiện sử dụng cookies

Agozet sử dụng các loại Cookies khác nhau cho những mục đích chính sau:
 
Khi Khách Hàng truy cập Agozet.com lần đầu tiên, Cookies sẽ cho phép lưu trữ tùy chọn điều hướng của Khách Hàng như ngôn ngữ, quốc gia;
Agozet.com sử dụng phân tích Google Analytics;
Cookies lưu trữ hành trình Khách Hàng tìm kiếm và các thông tin liên quan.
Dưới đây là các thông tin chi tiết về Cookies:
 
1. Cookies thiết yếu
Đây là những Cookies cần thiết để cung cấp cho Khách Hàng các dịch vụ có sẵn thông qua Agozet.com và để sử dụng một số tính năng của chúng, chẳng hạn như truy cập vào các khu vực an toàn.
 
Vì đây là các Cookies thiết yếu cho phép Khách Hàng nhận được các dịch vụ yêu cầu qua Website, vì vậy Khách Hàng không thể từ chối chúng. Khách Hàng có thể chặn hoặc xóa Cookies trong cài đặt trình duyệt của mình.
 
2. Cookies chức năng
Các Cookies này cho phép Khách Hàng sử dụng các tính năng chính trên Agozet.com và truy cập vào các khu vực an toàn của Agozet.com như mua Sản Phẩm hay truy cập vào tài khoản cá nhân. Khi tắt Cookies, Khách Hàng sẽ không thể sử dụng những tính năng này và có thể dẫn đến một số bất tiện như sau:
 
Không thể truy cập được một số mục của Agozet.com;
Hạn chế các dịch vụ Agozet.com có thể cung cấp cho Khách Hàng;
Agozet.com không thể ghi nhớ các tùy chọn của Khách Hàng.
Agozet.com không dùng dữ liệu thu thập được từ các Cookies này cho các mục đích tiếp thị.
 
3. Cookies hiệu suất và phân tích
Cookies hiệu suất cho phép Agozet.com nâng cao hiệu suất và chức năng của Website và phát hiện bất cứ lỗi nào gây cản trở việc sử dụng của Khách Hàng.
 
Ngoài ra, Cookies này cho phép thu thập thông tin về cách thức khách truy cập sử dụng Agozet.com bao gồm thông tin về thời gian truy cập trên mỗi trang, số lượng truy cập trên mỗi trang, lỗi tin nhắn hiển thị, số lượng nhấp chuột trên mỗi mục của Agozet.com. Khi sử dụng các Cookies này, Agozet.com tính và phân tích số lượng Sản phẩm và Dịch vụ được mua và số lượng nhấp chuột liên quan đến chi phí đầu tư quảng cáo. Agozet.com chia sẻ những thông tin này với các đối tác của mình.
 
Agozet.com không dùng dữ liệu thu thập được từ các Cookies này cho các mục đích tiếp thị.
 
4. Cookies cá nhân hóa
Những Cookies này giúp Agozet.com tùy chỉnh Website khi Khách Hàng sử dụng và cho phép Agozet.com ghi nhớ các lựa chọn, sở thích của Khách Hàng.
 
Dữ liệu mà các Cookies này thu thập bao gồm tên nước cư trú, ngôn ngữ, hành trình cuối cùng Khách Hàng thực hiện.
 
Khi tắt những Cookies này, Khách Hàng có thể gặp một số bất tiện như sau:
 
Một số trang trên Agozet.com sẽ không thể hiển thị chính xác (ví dụ các chương trình ưu đãi);
Hỗ trợ trực tuyến mà Agozet.com cung cấp bị hạn chế;
Việc lưu trữ các tùy chọn cần thiết để hiển thị hoặc tắt một số tính năng nhất định bị chặn.
5. Cookies tiếp thị và quảng cáo
Những Cookies này được sử dụng để truyền tải thông điệp quảng cáo phù hợp hơn với Khách Hàng. Chúng thực hiện các chức năng như ngăn quảng cáo giống nhau hiển thị liên tục, đảm bảo quảng cáo được hiển thị chính xác và trong một số trường hợp lựa chọn các quảng cáo phù hợp dựa trên sở thích của Khách Hàng.
 
Những Cookies này cho phép Agozet.com xác định:
 
Nội dung Website Khách Hàng truy cập;
Sản phẩm BĐS Khách Hàng tìm kiếm;
Thông tin Khách Hàng chia sẻ khi đăng ký trên Website khác;
Website Khách Hàng truy cập gần đây hoặc ngay trước khi truy cập Agozet.com.
Cookies tiếp thị được cài đặt trên Agozet.com bằng mạng lưới quảng cáo là các công ty đóng vai trò trung gian giữa Agozet.com và nhà quảng cáo. Những Cookies này được sử dụng để:
 
Hiển thị các quảng cáo và khuyến mại liên quan đến dịch vụ đang được tìm kiếm thông qua các phương tiện trung gian (Email, truyền thông xã hội, quảng cáo biểu ngữ) dựa trên việc truy cập và nhấp chuột trên Agozet.com;
Hạn chế số lần mỗi quảng cáo được hiển thị;
Đánh giá tính hiệu quả của chiến dịch quảng cáo;
Tạo liên kết với các phương tiện truyền thông xã hội để nhận diện khi Khách Hàng muốn sử dụng các phương tiện này thông qua Agozet.com.
Bảo mật dữ liệu
Agozet.com cam kết đảm bảo bảo mật dữ liệu của Khách Hàng. Theo đó, Agozet.com tuân thủ hai nguyên tắc sau:
 
Agozet.com không đính kèm bất kỳ thông tin nào vào Cookies được sử dụng để nhận dạng cá nhân. Agozet.com không sử dụng Cookies để phục hồi địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại hay bất kỳ thông tin nào khác cho phép nhận dạng cá nhân.
Agozet.com không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào của Khách Hàng cho các nhà quảng cáo hoặc bên thứ ba chạy quảng cáo cho Agozet.com.
Nếu Khách Hàng sử dụng chung máy tính hoặc điện thoại với nhiều người, hoặc nếu máy tính hay điện thoại của Khách Hàng sử dụng nhiều Trình duyệt khác nhau, những nội dung quảng cáo tương thích với sở thích của Khách Hàng có thể sẽ được hiển thị khi người khác sử dụng thiết bị.
 
Cookies quản lý và cài đặt Trình duyệt
Khách Hàng có thể thay đổi cài đặt Trình duyệt để tắt Cookies nếu muốn.
 
Để hỗ trợ Khách Hàng thực hiện quy trình chặn Cookies mới, nhận thông báo về Cookies mới hoặc tắt Cookies, Agozet.com cung cấp đường link dẫn tới bộ phận “Trợ giúp” của một số trình duyệt phổ biến nhất như sau:
 
Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/vn/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies,
Safari™: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=vn,
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=vn,
Firefox™: https://support.mozilla.org/vn/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences,
Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/vn/cookies.html.
Để biết thêm thông tin về cách thức Cookies và tiếp thị nhắm mục tiêu hoạt động, Quý khách có thể tham khảo các Website: www.youronlinechoices.eu và  www.allaboutcookies.org.