Dịch vụ nhận làm hồ sơ quyết toán, hoàn thuế thu nhập cá nhân

1. Tại sao bạn nên sử dụng dịch vụ hoàn thuế TNCN ? Các quy..

1 Comments

Hướng dẫn cách đọc và phân tích số dư trên Báo cáo tài chính

Bước 1: Số dư TK 111; • Tuyệt đối không có số dư bên Có;..

Mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019

Thuế suất khi tính tính thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay là 20%. Tuy..

Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Các trường hợp giải thể công ty Giải thể công ty chính là việc công..

Thủ tục giải thể doanh nghiệp 

1. Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc theo..

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, nhà đầu tư được lựa chọn loại..

Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Theo khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (sửa đổi bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC), các..

Chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Khi khai quyết toán thuế, NLĐ cần chuẩn bị bộ hồ sơ sau: Thành phần..