Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài

img agozet 16

Hiện nay, xu thế hội nhập phát triển mạnh ở Việt Nam, và Việt Nam được đánh giá là một thị trường đầu tư tiềm năng cho các doanh nghiệp nước ngoài. Theo luật pháp Việt Nam, các doanh nghiệp (công ty) nước ngoài phải tuân thủ những quy định về thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam. Vậy cụ thể, pháp luật Việt Nam quy định thế nào về việc thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam? Việt Tín-đơn vị hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp sẽ chia sẻ về thủ tục pháp lý này.

Thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài

Căn cứ pháp lý

 • Luật thương mại sửa đổi năm 2019.
 • Nghị định 07/2016/NĐ – CP hướng dẫn luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
 • Thông tư 11/2016/TT-BCT quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định 07/2016/NĐ – CP hướng dẫn luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
 • Thông tư 143/2015/TT- BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài.

Điều kiện thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài.

Doanh nghiệp nước ngoài nếu đáp ứng được các điều kiện dưới đây sẽ được cơ quan chức năng xem xét cấp giấy phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam:

 • Công ty nước ngoài phải được thành lập, hoạt động hợp pháp tại nước sở tại.
 • Công ty nước ngoài phải hoạt động ít nhất 5 năm kể từ ngày thành lập tại nước sở tại.
 • Trong trường hợp giấy phép kinh doanh/ giấy phép hoạt động hoặc các tài liệu có giá trị pháp lý tương đương có thể hiện thời hạn; Thì tại thời điểm xin cấp phép ở Việt Nam thời hạn trên giấy phép phải còn hiệu lực ít nhất 1 năm.
 • Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với pháp luật Việt Nam, với các cam kết quốc tế và điều ước mà Việt Nam là thành Viên. Trong trường hợp ngoại lệ phải được sự chấp thuận của Bộ Trưởng chuyên ngành.

Hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập chi nhánh công ty nước ngoài gồm có những giấy tờ tài liệu phức tạp. Việt Tín từng soạn thảo nhiều bộ hồ sơ xin giấy phép này chúng tôi rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Một bộ hồ sơ đầy đủ cần có:

 • Đơn đề nghị xin giấy phép thành lập chi nhánh.
 • Giấy phép kinh doanh/quyết định thành lập và điều lệ công ty mẹ tại nước sở tại (nếu có).
 • Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc quyết định quyết toán thuế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại nước sở tại (Có hợp pháp hóa lãnh sự).
 • Điều lệ hoạt động của chi nhánh.
 • Bản sao chứng thực chứng minh thư nhân dân / thẻ căn cước công dân (Nếu trưởng chi nhánh là người Việt Nam); Hộ chiếu (nếu trưởng chi nhánh là người nước ngoài).
 • Hợp đồng thuê địa điểm kèm bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương của bên cho thuê.

Quy trình thực hiện xin cấp phép thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài

Bước 1: Sau khi soạn thảo xong hồ sơ doanh nghiệp nộp tại Bộ công thương. Hồ sơ đạt sẽ được cấp phép hồ sơ không đạt có công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Bước 2: Khắc con dấu tròn cho chi nhánh.

Bước 3: Đăng công bố mẫu dấu và công bố về việc thành lập chi nhánh.


  Please complete this required field.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *