Hướng dẫn cách đọc và phân tích số dư trên Báo cáo tài chính

Bước 1: Số dư TK 111; • Tuyệt đối không có số dư bên Có;..

Mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019

Thuế suất khi tính tính thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay là 20%. Tuy..

Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài

Hiện nay, xu thế hội nhập phát triển mạnh ở Việt Nam, và Việt Nam..

Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Các trường hợp giải thể công ty Giải thể công ty chính là việc công..

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, nhà đầu tư được lựa chọn loại..

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2020

Trong những tháng đầu năm 2020 là thời điểm quyết toán thuế thu nhập doanh..

Thủ tục khai thuế cho doanh nghiệp mới thành lập

Doanh nghiệp mới thành lập cần làm những gì? Hồ sơ khai thuế ban đầu,..